Välkommen till RISK!

RISK står för Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning och är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att få ett stopp på sedvänjan kvinnlig könsstympning.

Kvinnlig könsstympning, ofta förkortat KKS, är en sedvänja där ingrepp av olika omfattning görs på kvinnans yttre könsorgan i annat syfte än rent medicinskt. Sedvänjan har sina rötter långt bakåt i tiden och någon ensidig anknytning till en viss religion finns inte. Istället har sedvänjan en tydlig social och kulturell anknytning och dess tydligaste utbredning syns på den afrikanska kontinenten.

RISK arbetar med informationsspridning och utbildning på olika språk för att dels nå de grupper där kvinnlig könsstympning förekommer men också nå personer som i sitt yrke kan komma i kontakt med flickor och kvinnor som är riskzonen för att drabbas eller redan har drabbats. Läs mer om vårt arbete.

Nyheter

Konferens om kvinnlig könsstympning

Den 13-14 oktober hålls konferens FOKO (Forskning om kvinnlig omskärelse) i Helsingfors. Ämnet för konferensen är kvinnlig könsstympning, med särskilt fokus på de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan könen.

Åtta informatörer utbildas i Uppsala

RISKs lokalförening i Uppsala, Kvinnointegritet, ska under året utbilda åtta nya informatörer. Informatörerna ska efter utbildning bidra till att sprida information om kvinnlig könsstympning för att motverka Läs mer och se intervjun med RISKs tidigare ordförande och nuvarande ordförande i Kvinnointegritet: SVT Nyheter