Årsmöte 2011, 16 april

Kära medlemmar i RISK, härmed kallas Ni till årsmöte.

Tid: Lördag 16 April 2011 

Plats: Hagalundsg. 35 BV

Dagordning (PDF-dokument)