”En osmaklig och rasistisk nidbild…”

Ordförande Minata Dao Hagberg och professor Sten Hagberg medverkar i dag (18 april) i SvD med en debattartikel om Makode Lindes ”performanceverk” som nyligen ställdes ut på Moderna museet.

Läs debattartikeln här.