Euronet Stockholm Panel

I maj 2011 hölls en diskussion i Stockholm på ämnet: Bygga broar mellan Europa och Afrika.

Läs en sammanfattning av diskussionen.