Konferens om kvinnlig könsstympning

Den 13-14 oktober hålls konferens FOKO (Forskning om kvinnlig omskärelse) i Helsingfors. Ämnet för konferensen är kvinnlig könsstympning, med särskilt fokus på de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan könen.

Läs mer om konferensen på finska Förbundet för mänskliga rättigheter.