Konferens på Nolltoleransdagen

Den 6 februari är FNs Internationella dag för nolltolerans av Kvinnlig könsstympning.

Tillsammans med Kvinnointegritet bjuder vi därför in till en konferens om KKS.

Tid: Lördagen den 5 februari kl. 12.00 Plats: Bangårdsgatan 13, Uppsala.

Program för dagen (PDF-fil)

 

Hjärtligt välkomna!