Kvinnlig könsstympning

Det beräknas att det runt om i världen finns omkring 130 miljoner flickor och kvinnor som har utsatts för könsstympning (KKS).

Varje år utsätts tre miljoner flickor för könsstympning.

Över 8 000 flickor genomgår könsstympning varje dag.

Könsstympning utövas i omkring 30 afrikanska länder, Mellanöstern och länder i Asien. P.g.a. emigration från Afrika till västerlandet ökar sedvänjan i Europa, Kanada, Australien, Nya Zeeland och USA.

(Källa: UNICEF – FGM/C, A Statistical Exploration, 2005)