Är du kvinna och omskuren?

Har du problem som du tror beror på omskärelsen?

På Kvinnokliniken på Södersjukhuset i Stockholm finns en mottagning för kvinnor med sådana problem.

Läs mer på Södersjukhusets hemsida: www.sodersjukhuset.se.