Att möta kvinnlig könsstympning

Inom ramen för EU-projektet CHANGE, där RISK medverkar, har en broschyr tagits fram för att vägleda dig som kan komma i kontakt med kvinnlig könsstympning i ditt arbete.

Läs broschyren Att möta kvinnlig könsstympning (PDF-dokument).