Vad säger lagen?

Sverige har haft en lag emot omskärelse sedan 1982. 1999 skärptes straffsatserna och ingreppet började kallas könsstympning. Numera kan man också straffa den som låter göra ingreppet i ett annat land, oavsett hur det landets lagstiftning ser ut.

RISK och flera andra organisationer som Rädda Barnen och RFSU har i hög grad bidragit till att väcka det allmänna intresset för motståndet emot kvinnlig könsstympning. Numera efterfrågas konstant information och rådgivning kring sedvänjan. RISK försöker tillgodose alla som söker mera information. Arbetet emot den kvinnliga könsstympningen är därför lovande även om traditionen är stark och har djupa rötter för de många som praktiserat sedvänjan.