Om RISK

RISK – Riksföreningen stoppa kvinnlig könsstympning arbetar för att motarbeta kvinnlig könsstympning, KKS.
RISK är en ideell organisation som är politiskt och religiöst neutral. RISK har en styrelse med 9 medlemmar från olika länder i Afrika liksom från Sverige.

Flickors och kvinnors låga status är ett grundläggande problem. Därför driver RISK sitt arbete med information om de hälsoproblem könsstympningen medför samtidigt som vi informerar om kvinnors och barns rättigheter enligt FN:s konventioner.

Sverige har haft en lag emot omskärelsen sedan 1982. 1999 skärptes straffsatserna och ingreppet kallas könsstympning. Numera kan man också straffa den som låter göra ingreppet i ett annat land, oavsett hur det landets lagstiftning ser ut. Lagen har ännu aldrig lett till att någon straffats i Sverige.

RISK utbildar informatörer som arbetar i invandrartäta förorter för att sprida information på det egna språket. De arbetar inom familjecentraler, öppna förskolor, mödra- och barnavårdscentraler liksom via sina egna föreningar. Inom RISK genomförs översättningar av informationsmaterial till olika afrikanska språk. RISK har lokala grupper runt om i landet, Göteborg, Karlstad, Nyköping, Stockholm, Uppsala, Umeå och Växjö.

RISK deltar i ett nationellt övergripande arbete kring den kvinnliga könsstympningen bl.a. genom ett nätverk som vi tagit initiativ till. RISK deltar i möten och konferenser inom landet som har med könsstympning och angränsande ämnen och organiserar också egna seminarier, ibland i samarbete med andra organisationer. Press och media bevakar denna fråga och har ofta artiklar i ämnet. Ett ökande antal elever i olika utbildningar gör uppsatser och specialarbeten om KKS och RISK hjälper till med information.

RISKs stadgar (PDF-dokument)