Bli medlem

Alla som vill arbeta mot KKS är välkomna som medlemmar. Vår organisation får ständigt nya medlemmar. Som medlem får du information om föreningens verksamhet och olika aktiviteter genom ett medlemsblad ”RISK-nytt”.

RISK får sitt huvudsakliga stöd från Socialstyrelsen som fördelar anslag till organisationer med olika syften men verksamheten bärs upp av medlemmarna.

Du blir medlem genom att sätta in årsavgiften: 100 kronor på Postgirokonto: 839 60 23–7. Du kan också stödja oss genom frivilliga bidrag. Glöm inte bort att ange namn, adress och gärna e-mailadress när du betalar.