Historik – Varför finns RISK?

Från 1970-talet har människor från krigshärjade länder i ökad utsträckning kommit till Sverige. Många kom med bara handbagage men alla bar på sin egen kultur och traditioner. En av dessa var könsstympning. Många afrikanska män och kvinnor som kom till Sverige hade börjat arbeta mot KKS redan i hemlandet, andra blev medvetna om konsekvenserna när de kom till Sverige. Sjukvårdspersonal som mötte stympade kvinnor reagerade starkt. RISK bildades 1994 för att samordna och intensifiera olika enskilda initiativ för att motarbeta sedvänjan. Kristna, judar och muslimer från Afrikas Horn samlades tillsammans med svenskar i Nyköpings moské för att visa att könsstympningen inte är påbjudet av islam eller någon annan religion. RISK och andra organisationer som Rädda Barnen, RFSU har i hög grad bidragit till att väcka det allmänna intresset för motståndet emot kvinnlig könsstympning.