Pris till Fana Habteab

Fana Habteab tillsammans med Birgitta Dahl vid utdelningen av priset

Fana Habteab tillsammans med Birgitta Dahl vid utdelningen av priset.

RISKs tidigare ordförande Fana Habteab har tilldelats Riksförbundet Hem och Samhälles pris för Årets aktivaste kvinna. Motiveringen lyder:

Fana arbetar med stort engagemang för att förhindra att unga flickor blir förstörda för livet genom könsstympning.

Hon verkar aktivt med förebyggande åtgärder i såväl Sverige som övriga länder, speciellt Etiopien varifrån hon själv kommer. Fana håller föredrag och ordnar seminarier i detta angelägna ämne, som även ligger Hem och Samhälle nära, inte minst med tanke på vårt mångåriga engagemang i Fistulastiftelsen.

RISK gratulerar Fana till priset!