Seminarium om KKS i Europa, 25 november

500 000 kvinnor och barn uppskattas leva med kvinnlig könsstympning (FGM) i Europa idag. Amnesty International driver tillsammans med ett antal partnerorganisationer som är experter på kvinnlig könsstympning en kampanj inom EU-länderna för att uppmärksamma att könsstympning är ett problem som finns även hos oss i Europa och inspirera till hur vi i Sverige kan arbeta mot det.
För mer info om kvinnlig könsstympning i Europa och kampanjen ”End FGM” se www.endfgm.eu

Arrangörer

Amnesty International svenska sektionen, Female Integrity/Kvinnointegritet, RISK och EU-kommissionen i Sverige.

TID 25 november, 09:15-11:30
Plats Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm